Algemeen

Programma

Download
presentaties


Website EQC
 
Download hier de digitale versie van het programma in pdf-formaat.

09.30 Ontvangst
10.00 Opening en welkomstwoord dagvoorzitter
Drs. A.B.M. Stax, DHV, Afdelingshoofd Bodem
10.05 Europese richtlijn sluit aan bij het lekdetectie- en lokaliseringssysteem Geologger
De Europese richtlijn "Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC)" die per 31 oktober 2007 van kracht wordt, heeft als doel om tot een geïntegreerde aanpak te komen om verontreinigen te voorkomen.
Dipl.-Ing. A. Rödel, Progeo Monitoring, laat zien dat Geologger hiervoor één van de best beschikbare technieken is. Tevens zullen de opgedane ervaringen bij de aanleg van de stortplaatsen Schoteroog en Hollandse Brug worden gepresenteerd.
10.30 Ervaringen met Geologger bij de nazorg van de stortplaatsen Schoteroog, Hollandse Brug en Nauerna
Ir. A. de Wit, Bodemzorg, vertelt hoe de bewaking van de folie in de bovenafdichting van de stortplaatsen Schoteroog in Haarlem en Hollandse Brug in Naarden wordt uitgevoerd en hoe de gegevens worden vastgelegd. Hij doet het meetprotocol uit de doeken, en vertelt hoe schade door derden kon worden geconstateerd en gerepareerd.
Het lekdetectiesysteem is ook aanwezig op het dak van het nieuwe kantoor van Afvalzorg en De Wit vertelt ook over de ervaringen hiermee.
11.00 Koffie- en theepauze
11.30 Wat is de levensduur van een kunststoffolie?
Dr. J. Breen, TNO Industrie en Techniek, presenteert hoe de verwachte duurzaamheid van kunststoffolie, het belangrijkste onderdeel in een afdichting, kan worden bepaald.
De levensduur van een folie in een afdichting is ten einde als het afdichtings- of barrièrecriterium wordt overschreden. Verschillende verouderingsprocessen worden toegelicht. Uit de relaties tussen de verouderingsgraden en de functionele eigenschappen in combinatie met de gestelde criteria kunnen conclusies worden getrokken over de verwachte levensduur.
12.00 Langeduurgedrag van drainagematten
Een bovenafdichting bestaat niet alleen uit kunststoffolie maar ook uit een drainagevoorziening. Prof. Dr.-Ing. J. Müller-Rochholz, tBU, heeft al veel fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van drainagematten, zowel in het tBU-laboratorium als op locaties. De afvoercapaciteit van een drainagemat op langere termijn is van groot belang voor een veilige en stabiele eindafdichting. Duitsland eist een levensduur van 100 jaar voor een drainagemat. Professor Müller-Rochholz presenteert de Duitse kennis en ervaring op dit gebied.
12.20 Lunchpauze
13.30 Waarom heeft de provincie Flevoland gekozen voor een lekdetectiesysteem in het nazorgplan voor Het Friese Pad?
De provincie Flevoland ondersteunt innovatieve technieken van harte, mits ze milieuhygiënisch tenminste neutraal zijn. De beoordeling daarvan is geen sinecure. J Hörst van de Provincie Flevoland voelt bovendien de druk van de eeuwigdurende nazorg op de schouders van de provincie rusten. Hij neemt u mee in de overwegingen van de provincie die geleid hebben tot een positief besluit over het toepassen van lekdetectie in de bovenafdichting van de stortplaats Het Friese Pad.
14.00 Ervaringen van Enviro Quality Control bij de inspectie van kunststoffolies onder de accreditatie ISO/IEC 17020
Enviro Quality Control is geaccrediteerd als inspectie-instelling type A door de Raad van Accreditatie. In de afgelopen inspectieperiode zijn er enkele specifieke problemen vastgelegd bij het uitvoeren van de inspecties en het verkrijgen van de juiste documenten. Ing. A. Steerenberg concludeert dat het onder certificaat leveren van een product geen garantie is dat het product werkelijk voldoet aan de eisen. En dat het onder certificaat aanbrengen van een kunststoffolie niet altijd een eenduidige kwaliteit oplevert. De richtlijnen blijken verouderd. In de presentatie geeft hij een overzicht van de ervaringen en de tekortkomingen in de regelgeving.
14.20 Koffie- en theepauze
15.00 Wordt het Nederlands elftal wereldkampioen in Duitsland?
Op de dag van de openingswedstrijd van het WK voetbal geeft Hans van Breukelen (oud-doelman van Oranje) zijn visie op de kansen van het Nederlands elftal.
We hebben de zekerheid van kwaliteit, maar is dat genoeg om ook wereldkampioen te worden?
16.00 Afsluiten symposium
Onder het genot van een hapje en drankje.